post

Học Hán Tự Tiếng Nhật với Kanji Pict-o-graphix

Đây là cuốn sách dạy cách học Kanji theo kiểu chiết tự và liên tưởng sự vật sự việc rất thú vị. Với cách học như vậy bạn sẽ học chữ nhanh hơn và khó quên hơn.

Việc học Kanji, học tiếng nhật sẽ không còn khó khăn gì đối với bạn nữa.